10 پرسشی که در زمان طراحی لوگو مطرح می شود

10 پرسشی که در زمان طراحی لوگو مطرح می شود

10 پرسشی که در زمان طراحی لوگو مطرح می شود لوگو های درجه یک حتی با یک نگاه قابل تشخیص هستند. علاوه بر این، تاثیر دائمی بر مخاطبین دارند. مثلا لوگوی Target  قلبِ هدف را نشانه می گیرد، نایک نشان دهندۀ سرعت است، اپل لوگویی چشم گیر دارد. هر سۀ این شرکت ها لوگو های نمادین...
چرا کسب و کارهای کوچک نیاز به یک لوگوی تاثیرگذار دارند؟

چرا کسب و کارهای کوچک نیاز به یک لوگوی تاثیرگذار دارند؟

چرا کسب و کارهای کوچک نیاز به یک لوگوی تاثیرگذار دارند؟ آیا تا بحال شنیده اید که برای القای احساس مثبت در مشتریان، تنها یک فرصت داریم؟ برای کسب و کارهای کوچک و خُرد، برندسازی و طراحی مناسب هویت برند همان فرصت است. البته در اغلب موارد، به علت غفلت کسب و کارها، این فرصت...
چه زمانی برای طراحی لوگو سازمانی خود سرمایه گذاری کنیم؟

چه زمانی برای طراحی لوگو سازمانی خود سرمایه گذاری کنیم؟

چه زمانی برای طراحی لوگو سازمانی خود سرمایه گذاری کنیم؟ طراحی لوگو شاید برای برخی دغدغه آنچنانی نباشد و به لوگوهای نوشتاری ساده اکتفا کنند و تمرکز خود را روی سایر جنبه های کسب و کار نگاه دارند. از سوی دیگر، ممکن است برخی، پیش از شکل گیری ماهیت کسب و کارشان، فکر و...