بازاریابی رو در رو : چرا بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت شده است

بازاریابی رو در رو : چرا بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت شده است

بازاریابی رو در رو : چرا بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت شده است بازاریابی رو در رو (Face-to-face marketing) امروزه به یکی از اصلی ترین روش های بازاریابی کسب و کارها تبدیل شده است. چرا؟ دنیای کسب و کار بطور قابل توجه ای دچار تغییر و تحول شده است و با رشدِ ارتباطات...