فهرست کارهای مورد نیاز افرادی که برای اولین بار نمایشگاهی را برگذار می کنند.

فهرست کارهای مورد نیاز  افرادی که برای اولین بار نمایشگاهی را برگزار می کنند.     به دنیای هیجان انگیز نمایشگاه های تجاری و غیره خوش آمدید. قبل از برگزاری [...]

استفادۀ بهینه از فضای غرفه در نمایشگاه

استفادۀ بهینه از فضای غرفه در نمایشگاه برای تمامی کسب و کارها، نمایشگاه های تجاری می توانند فرصت بینظیری برای افزایش آگاهی نسبت به برند باشند و موجب فروش بیشتر [...]

چگونه گروهی را در غرفۀ خود قرار دهیم که فروش را افزایش دهند؟

چگونه گروهی را در غرفۀ خود قرار دهیم که فروش را افزایش دهند؟     زمانیکه غرفه خود را سفارش دادید، کار بعدی که باید برای افزایش فروش انجام دهید [...]

تاثیر طرح های گرافیکی بر درخشش شما در نمایشگاه

تاثیر طرح های گرافیکی بر درخشش شما در نمایشگاه   درخشیدن در یک نمایشگاه موضوعی است که نیاز به آماده سازی از قبل دارد. زمانیکه در حال طراحی غرفه خود [...]

اولین گام ها برای حضور تاثیرگذار در نمایشگاه ها

اولین گام ها برای حضور تاثیرگذار در نمایشگاه ها نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای افزایش تاثیرگذاری بصری کسب و کار و بازاریابی رو در رو خدمات/محصولات در حضور مخاطبین می [...]