8 دلیل مهم اهمیت نمایشگاه های تجاری برای برگزارکنندگان

چرا برگزارکنندگان برای نمایشگاه های تجاری ارزش زیادی قائلند؟ اهداف آنها از برگزاری نمایشگاه چیست؟ و آنها چه فوایدی از این نمایشگاه ها بدست می آورند؟

بنظر می رسد برگزارکنندگان دلایل زیادی برای برگزاری نمایشگاه های تجاری داشته باشند و بسیاری از این دلایل را در نمی توانید در جاهای دیگر مشاهده کنید. به 8 دلیل اهمیتِ نمایشگاه های تجاری برای برگزارکنندگان که بعنوان The Value of Trade Shows (ارزش نمایشگاه های تجاری) توسط Skyline و مجلۀ EXPO چاپ شده دقت کنید.

نمایشگاه تجاری

1) 88% از برگزارکنندگان نمایشگاه ها بدنبال افزایش آگاهی هستند.

دلیل اصلی برگزارکنندگان برای نمایشگاه های تجاری، افزایش آگاهی دربارۀ شرکت ها و نام های تجاری خود است. تقریبا 9 تا از 10 برگزارکننده معتقد است که این دلیلِ اصلی شرکت آنها در این رویدادهاست. آنها نام تجاری خود را ایجاد می کنند، آگاهی از محصولات را افزایش می دهند، و میزان شناختِ این نام تجاری را ارتقا می دهند. افزایش آگاهی برای شرکت های نوپا، برگزارکنندگان تازه کار، و یا شرکت هایی که به تازگی وارد بازار کسب و کار شده اند، دارای اهمیت بیشتری است.

2) 72% از برگزارکنندگان بدنبال پیشی گرفتن از رقبا هستند.

کانال ارتباطی مرا پُر کن! 72% از برگزارکنندگان معتقدند هدف اصلی آنها پیشگام بودن در میزانِ جذب خریداران و چشم اندازهای جدید می باشد. نمایشگاه های تجاری، روش اصلی برای در صدر قرار داشتن کسب و کارها و شرکت های مختلف می باشد. برگزارکنندگان تعداد زیادی از مشتریان و خریداران را در نمایشگاه های تجاری گرد هم می آورند که دارای قدرت خرید نیز هستند. برگزارکنندگان می توانند این خریداران و مشتریان را در مرحلۀ اول جذب کنند و بعد آنها را بدنبال خود بکشند.

3) 70% از برگزارکنندگان، نمایشگاه های تجاری را با هدفِ ایجاد مشارکت برگزار می نمایند.

اجازه دهید یک معامله انجام دهیم. 70% از برگزارکنندگان معتقدند هدف اصلی آنها از برگزاری نمایشگاه های تجاری، ایجاد و تقویت مشارکت و روابط با دیگران می باشد. این موضوع نشان می دهد که نمایشگاه های تجاری بعلتِ چیزی فراتر از دسترسی به مشتریان و چشم انداز حائز اهمیت است. نمایشگاه های تجاری مکانی برای گردهمآیی صنایع مختلف است و اغلب علاوه بر ارتباط با خریداران و فروشندگان، بهترین زمان برای ایجاد روابط و مشارکت بیشتر است.

4) 65% از برگزارکنندگان، نمایشگاه های تجاری را برای ملاقات با مشتریان فعلی خود برگزار می نمایند.

ملاقات با مشتریان فعلی بصورت رو در رو تا حد زیادی دارای اهمیت است. 65% از برگزارکنندگان معتقدند هدف آنها ملاقات با مشتریان است. برقراری ارتباط با مشتریان در حالیکه در محل های کار خود مضغول کار هستند بسختی امکانپذیر است. بنابراین نمایشگاه های تجاری فرصت مناسبی برای این امر می باشد. و در نمایشگاه های تجاری، برگزارکنندگان می توانند محصولات جدید خود را ارائه دهند، مشتریان دیگر را ملاقات کنند، و تمامی امور را رسیدگی کنند تا بتوانند روابط مستحکمی ایجاد کنند.

اهمیت نمایشگاه های تجاری

5) 58% از برگزارکنندگان، نمایشگاه های تجاری را برای ایجاد شبکۀ ارتباطی با همکاران و فروشندگان برگزار می کنند.

علاوه بر شرکا و مشتریان، برگزارکنندگان نیز مایلند همکاران و فروشندگان را ملاقات نمایند. به همین دلیل است که 58% از آنها معتقدند یکی از اصلی ترین دلایل برای برگزاری نمایشگاه های تجاری همین مورد است. این نمایشگاه ها زمان مناسبی برای کشفِ جنبه های مختلف صنعت مورد نظر، مسائل اساسی، محصولات جدید، عملکرد شرکت ها و غیره می باشد. علاوه بر این، نمایشگاه های تجاری فرصتی را برای ایجاد و تقویت شبکۀ ارتباطی خلق می کنند که این امر ممکن است منجر به آغاز فروش بالقوه، پیشی گرفتن از رقبا، و یافتن مکان هایی برای کارهای آینده شود.

6) 54% از برگزارکنندگان، نمایشگاه های تجاری را با هدف رقابت برگزار می کنند.

بیش از نیمی از برگزارکنندگان معتقدند هدف اصلی آنها رقابت است. این برگزارکنندگان مایلند روابط فعلی خود با مشتریان را حفظ نمایند و برای چالش های جدیدی که پیش روی مشتریان است، راه حل های مناسبی ارائه دهند. آنها این موضوع را درک کرده اند که اگر بخواهند در نمایشگاه های تجاری به رقابت بپردازند، باید مشتریان نیز در آنجا حضور داشته باشند. اگرچه این دلیلی تدافعی برای برگزاری نمایشگاه های تجاری است. زمانیکه برگزارکنندگان ارزیابی دقیقی از نتایج نمایشگاه داشته باشند، می توانند مشخصات هر شرکت کننده در نمایشگاه را با مشخصاتِ مشتریان ایده آل مقایسه کنند. و اگر رقابت در خودِ نمایشگاه ها شکل بگیرد، آنها کمتر نگرانِ رقبا هستند و بیشتر به ROI (بازگشتِ سرمایه گذاری) هر نمایشگاه و تطابق با نیاز مشتریان توجه می کنند.

7) 52% از برگزارکنندگان، نمایشگاه های تجاری را بمنظور حمایت از صنعت یا انجمنِ مربوطه برگزار می کنند.

ما در این موضوع با یکدیگر موافق هستیم. 52% از برگزارکنندگام معتقدند هدف آنها از برگزاری نمایشگاه های تجاری حمایت از صنعت یا انجمن است. حدود نیمی از نمایشگاه های تجاری توسط انجمن ها تصاحب شده و درآمدهای حاصل به بودجه های این انجمن ها افزوده می شود. با برگزاری نمایشگاه، آنها به انجمن های خود کمک می کنند تا آموزش و شبکۀ ارتباطی با اعضای خود را تقویت کنند و هزینه هایی را صرف حمایت و طرفداری از انجمن ها کنند.

8) 52% از برگزارکنندگان، نمایشگاه های تجاری را بعلت ملاقات با تعداد زیادی از خریداران برگزار می کنند.

52% از برگزارکنندگان معتقدند هدف آنها دیدار با تعداد زیادی از خریداران بصورت همزمان است. به این موضوع بیاندیشید. هزاران شرکت کنندۀ نمایشگاه های تجاری هزینه هایی را صرف شرکت در این نمایشگاه ها می کنند، در راهرو ها قدم می زنند، و از غرفه های مختلف بازدید می کنند. ممکن است ماها طول بکشد تا این میزان از خریدار را ملاقات کنند در حالیکه در این نمایشگاه ها، تعداد زیادی از خریداران را بصورت همزمان می بینند.

حدود 50% از برگزارکنندگان با این 8 دلیل موافقند.

این 8 دلیل در حدود 50% از برگزارکنندگان مشترک بوده است که نشانۀ مهمی است که چرا نمایشگاه های تجاری تا این حد حائز اهمیت هستند. این نمایشگاه تنها یک هدف ندارند بلکه اهداف زیادی را در خود دارند که بسیار مورد پسندِ بازاریابان بوده است.
بعنوان یک برگزارکننده، این فهرست می تواند به شما ایده های جدیدی در رابطه با چگونگی درکِ ارزش بالقوۀ این نمایشگاه های تجاری دهد، و یا شاید ارزش این نمایشگاه ها را بهتر و دقیق تر توصیف کند.

[kkstarratings]